O nama

Tko smo?

Od samog osnutka 1998. godine TEA-MEDICINA d.o.o posluje na području humane i veterinarske dijagnostike kao i ostale medicinske opreme.

Surađuje sa s vodećim europskim i svjetskim kompanijama prateći pritom specifične potrebe svojih kupaca.

Svoje kupce pronalazi u zdravstvenim, istraživačkim i farmaceutskim institucijama, kao i medicinskim fakultetima. Postala je prepoznatljivo ime na području medicinske opreme na hrvatskom i slovenskom tržištu.

Zbog prisutnosti širokog spektra proizvoda u profesionalnom okruženju, TEA-MEDICINA d.o.o. daje svoj doprinos istraživanju i obrazovanju. Stoga nastoji održati kvalitetu u poslovanju, prije svega radi zadovoljstva svojih kupaca.

Poduzeće je poznato po stalnom praćenju novih tehnologija, te je u suradnji sa uglednim proizvođačima, a pritom prateći svjetske trendove i interese kupaca, od 2015. godine poslovanje proširila i na područje genomike. Od DNA sekvenciranja, bioinformatičke analize, genomskih usluga do sveobuhvatnog portfelja genomskih reagensa i antitijela.

Osnovni podaci o poduzeću

Naziv: TEA-MEDICINA d.o.o.
Adresa: Varaždin, Tita Brezovačkog 3a
Subjekt upisan je kod Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 01381954, OIB: 86706013003
Iznos temeljenog kapitala je 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti
Članovi uprave: Mateja Bosilj
Računi otvoreni u bankama, i to: ERSTE BANKA, HR5424020061100443880
Kontakt adresa web stranice: http://www.teamed.hr/
E-mail kontakt adresa: email hidden; JavaScript is requiredemail hidden; JavaScript is required